Värtagasverket - Gasklockorna

Gasklockorna används för att jämna ut dygnsvariationer. 5 större gasklockor har funnits på gasverket och alla finns fortfarande kvar.
Klocka 1, volym 36 000 m3, byggd 1893, nedlagd på 1960-talet.
Klocka 2, volym 65 000 m3, byggd 1900, nedlagd 1992.
Klocka 3, volym 86 000 m3, byggd 1912, nedlagd 2010.
Klocka 4, volym 200 000 m3, byggd 1932, nedlagd 2010.
Klocka 5, volym 5885 m3 vid 16 bar motsvarande 94 000 m3, byggd 1972 och fortfarande i drift.

Klocka 1-3 bygger på samma princip där gastrycket skjuter ut en "kopp" som tar med sig 2 cylindrar upp, tätningen sker med vatten som vintertid värms med ånga. Klocka 4 har en kolv som rör sig inuti en cylinder. Tätningen sker med olja. Klockan är totalt 96 meter hög. Tillverkaren MAN prisade bland annat tekniken med att det var möjligt att bygga på gasklockan samtidigt som den var i full drift. Klocka 5 är en tryckbehållare.
Klocka 3-5 kommer sannolikt så småningom att rivas, i klocka 1-2 kommer själva gasklockan att rivas men byggnaden runtomkring behållas intakt.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/090328_001_a.htmlslides/090328_002_a.htmlslides/090328_006_a.htmlslides/090328_010_a.htmlslides/090328_012_a.html
slides/090328_024_a.htmlslides/090328_026_a.htmlslides/090328_033_a.htmlslides/090328_034_a.htmlslides/090328_035_a.html
slides/090328_037_a.htmlslides/090328_040_a.htmlslides/090328_042_a.htmlslides/090328_049_a.htmlslides/090328_052_a.html
slides/090328_053_a.htmlslides/090328_056_a.htmlslides/090328_058_a.htmlslides/090328_067_a.htmlslides/090328_073_a.html
slides/090328_079_a.htmlslides/090328_080_a.htmlslides/090328_081_a.htmlslides/090328_085_a.htmlslides/090328_086_a.html
slides/090328_090_a.htmlslides/090328_091_a.htmlslides/090328_095_a.htmlslides/090328_100_a.htmlslides/090328_107_a.html
slides/090328_108_a.htmlslides/090328_109_a.htmlslides/090328_110_a.htmlslides/090328_119_a.htmlslides/090328_123_a.html
slides/090328_125_a.htmlslides/090328_126_a.htmlslides/090328_128_a.htmlslides/090328_129_a.htmlslides/090328_132_a.html
slides/090328_134_a.htmlslides/090328_135_a.htmlslides/090328_138_a.htmlslides/090328_206_a.htmlslides/100313_005_a.html
slides/100313_007_a.htmlslides/100611_001_a.htmlslides/100611_007_a.htmlslides/100611_010_a.htmlslides/100611_011_a.html
slides/100611_013_a.htmlslides/100611_020_a.htmlslides/100611_024_a.htmlslides/100611_027_a.htmlslides/100611_029_a.html
slides/100611_032_a.htmlslides/100627_002_a.htmlslides/100627_004_a.htmlslides/100627_005_a.htmlslides/100627_016_a.html
slides/100627_018_a.htmlslides/100627_037_a.htmlslides/100627_039_a.htmlslides/100627_040_a.htmlslides/100627_051_a.html
slides/100627_052_a.htmlslides/100627_055_a.htmlslides/100627_064_a.htmlslides/100627_065_a.htmlslides/100627_067_a.html
slides/100627_069_a.htmlslides/100627_073_a.htmlslides/100627_074_a.htmlslides/100627_076_a.htmlslides/100627_078_a.html
slides/100627_082_a.htmlslides/100627_083_a.htmlslides/100627_086_a.htmlslides/100627_089_a.htmlslides/100627_090_a.html
slides/100627_092_a.htmlslides/100627_095_a.htmlslides/100627_099_a.htmlslides/100627_106_a.htmlslides/100627_109_a.html
slides/100627_114_a.htmlslides/100627_177_a.htmlslides/100627_178_a.htmlslides/100627_194_a.htmlslides/100627_206_a.html
slides/100627_211_a.htmlslides/100627_217_a.htmlslides/100627_219_a.htmlslides/100627_221_a.htmlslides/100627_225_a.html
slides/100627_227_a.htmlslides/100627_231_a.htmlslides/100627_240_a.htmlslides/100627_241_a.htmlslides/100627_249_a.html
slides/100627_251_a.htmlslides/100627_252_a.htmlslides/100627_254_a.htmlslides/100627_257_a.htmlslides/100627_258_a.html
slides/100627_259_a.htmlslides/100627_261_a.htmlslides/100627_262_a.htmlslides/100627_271_a.htmlslides/100627_272_a.html
slides/100627_274_a.htmlslides/100627_278_a.htmlslides/100627_281_a.htmlslides/100627_283_a.htmlslides/100627_295_a.html
slides/100627_298_a.htmlslides/100627_301_a.htmlslides/100627_314_a.htmlslides/100627_442_a.htmlslides/100627_454_a.html